Bronnen

Bronnen

Publicaties

Beyst, R., ‘De Groote Oorlog’ in het klein. Korte verhalen van meer dan 80 auteurs, 2013.

Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik, een uitgave van de Andreas Masiuskring vzw, Bijdrage I: Borremans, F., Onze gesneuvelden 1914-1918, p. 233-237 - Bijdrage II:Van Assche, M., De Eerste Wereldoorlog en de gesneuvelden uit Sint-Martens-Lennik, p. 147-152 - Borremans, F., Vluchtelingen uit West-Vlaanderen gedurende de oorlogsjaren 1917, 189-196 - Bijdrage III: Van Coillie, C., Oorlogsslachtoffers en oudstrijders 1914-1918 van Gaasbeek, p. 236-238 - Van Assche, M., Vluchtelingen uit Comines (Fr.) te Sint-Martens-Lennik, p. 186-189.

Chielens, W., De Kijkkast van Kobe: Een blik op de Eerste Wereldoorlog, 2006.

Cultuur- en heemkring Ternat, Soldaten uit ons dorp, ter gelegenheid van het 50-jarig bevrijdingsjubileum, 1994.

Cool, K., Het leven van de Vlaamse krijgsgevangenen in Duitsland in de Eerste Wereldoorlog, 2002.

Decoene, D., Een kleine jongen in de grote oorlog, de herinneringen van WO I van Sylvère Dezegher, 2006.

Decorte, V., Het oorlogsboek, 1914-1918 in Pepingen, Bellingen 2016.

Delbecke, J., e.a., Kinderen in de Eerste Wereldoorlog, 2000.

Desmedt, M., ‘en het dorp zal duren… Hulp en voedingscomiteit Beersel Braband’, (2011) nr 52.

De Weerdt, L., Bijnamen in een Pajottenlands dorp, Eigen Schoon en de Brabander, 1977 nrs 7, 8, 9.

Peetermans, F., Vluchten! Naklanken bij oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik, 2008.

Pullens, E., Waar ik woon, is het oorlog: verhalen over kinderen uit oorlogsgebieden, 2010.

Provincie Vlaams Brabant (dienst cultuur), Klein in de Groote Oorlog: inspiratiegids voor het 4e, 5e en 6e leerjaar, 2014.

gratis raadpleegbaar via deze link.

Verlie, R., Bodegem, een klein dorp in de Grooten Oorlog, 2000.

Van Lathem, T., Paardenleed oorlog 1914-1918, 2014.

Peetermans F., Juwet W., De Loecker R., De Vos R. en Poelaert R.,Groot-Gooikse Oudstrijders van 1914-18, 2014.

Websites

Agentschap onroerend erfgoed, Inventaris onroerend erfgoed, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/). Geraadpleegd op 11 september 2017.

Het Nieuwsblad, Grote tentoonstelling over Halle tijdens de Eerste Wereldoorlog, ‘les Allemagnes sont là’,(http://www.nieuwsblad.be/cnt/blide_02105217). Geraadpleegd op 11 september 2017.

Serrien, P., 24 augustus, vliegende maandag (https://pieterserrien.be/2014/08/24/24-augustus-vliegende-maandag/). Geraadpleegd op 26 september 2017.

TERF, Kinderen in bezet gebied, (http://terf.kindereninbezetgebied.be/). Geraadpleegd op 26 september 2017.

·         TERF, Lesbrief monumenten, (http://terf.kindereninbezetgebied.be/sites/kindereninbezetgebied.be/files/content-types/pages/monumentlezen_leerling_0.pdf).

·         TERF, Algemene lesbrief, (http://terf.kindereninbezetgebied.be/sites/kindereninbezetgebied.be/files/content-types/pages/algemene_lesbrief_leerling.pdf)

Ysebaert, W., Pietas (treurende vrouwen) op Franse Eerste Wereldoorlog Monumenten (http://www.wereldoorlog1418.nl/oorlogsmonumenten-pietas/index.html). Geraadpleegd op 26 september 2017.

Niet-uitgegeven publicaties

  • Marie Adriaansen, Brieven naar huis.
  • Willy Van Vaerenbergh, Oorlogsschets van zuster Candida.

Met medewerking van:

Jan Van Liedekerke (gemeente Affligem)

Marc Desmedt (Heemkundig genootschap Van Witthem Beersel)

Werner Godfroid, Georges Sauvage (Bever)

Judith De Waele, Kathleen Leys (gemeente Dilbeek)

Hilda Jacquemijns (Sicca Silva Drogenbos)

Michel Matthijs (Galmaarden)

Luc Cromphout, Nadia Mignon (Ergoed Galmaarden)

Jean-Paul De Loecker, Johnny Van Bavegem (Heemkundige kring van Gooik)

Peter François (Den Ast, Halle)

Tineke Moonens (gemeente Herne)

Frank Nevens (vzw HERinNEring)

Thomas De Mol, Joris De Beul (Andreas Masiuskring, Lennik)

Jan Asselman; Eric Geyssens (Heemkring Liedekerke)

Viktor Decorte (Pepingen)

Walter Evenepoel (Erfgoed Rausa)

Kristien Van Hecke (gemeente Sint-Pieters-Leeuw)

Hilke Arijs (gemeente Ternat)

Evelien D’Haese, Lize De Doncker, Freija Bornauw (Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei)

Lesbrieven 'Oorlog Vandaag'

  • Lies Bertin

Educatief pakket 'Op zoek naar sporen van oorlog in mijn dorp' (Beersel)

  • Joke Vandenbussche

Ontwerp icoontjes:

  • Trui Chielens

Links

Meer info over WO I in de regio:

De website van ‘kinderen in bezet gebied’ van de overige erfgoedcellen:

Een interactief spel voor kinderen en jongeren van 12-16 jaar over WO I. De login moet zelf aangekocht worden:

Een interactieve website over WO I op maat van de leerlingen. Ze leren op een speelse manier de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. De leerlingen moeten in 4 verschillende missies zelf weloverwogen keuzes maken.

Educatieve website door de provincie West-Vlaanderen. De login moet zelf aangekocht worden.

Meer info over WO I op maat van kinderen:

 

Opmerking! De foto's die bij 'personen' zijn gebruikt, zijn allen kinderen uit het Pajottenland en de Zennevallei, uit de periode 1914-1918. Niet elke foto is echter effectief die specifieke persoon.