Voor de leerkracht

Beste leerkracht,

Met deze website kunnen kinderen op een interactieve manier iets bij leren over het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er zijn verschillende ingangen om de site te ontdekken. Op de kaart kan er gezocht worden naar de eigen gemeente, via personen kan je getuigenissen van kinderen lezen, de thema's maken het dagelijks leven tijdens de oorlog tastbaar en de tijdslijn geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen voor de regio.

Het logo geeft aan dat er een opdracht voor de leerlingen is.

Bij 'Lesbrieven' vind je uitprintbare boekjes met verschillende opdrachten. Deze opdrachten hebben zowel betrekking op de site als op de persoonlijke opvatting van de leerlingen.

Bij 'Doelstellingen' vind je de doelstellingen van de website terug.

Bij 'Educatief materiaal' vind je links naar interessant educatief materiaal met WO I als thema.

De eindtermen die bij het werken met deze site bereikt worden, staan bij de veelgestelde vragen.